kidoushikiryokka_kagoden
シラス緑化基盤

okujyouryokka_kankyo-miraikan
シラスブロック

shirasuhouse_1
シラス象嵌タイル

shirasusoil_uemachi-no-mori-kouen
軽量有機含有人工土壌